Trang chủ
Mỗi cán bộ y tế hãy luôn là những tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện về chuyên môn, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, để mỗi khi thấy bóng áo blouse trắng là thấy sự hiện thân của tri thức, của danh dự, của nhân cách.
Sáng 23/1 tại Hà Nội, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế tổ chức lễ Tổng kết công tác năm 2014 của Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Thông tin cho đối tượng nghiên cứu
Chào mừng đến với phần THÔNG TIN CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU của cổng thông tin điện tử của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học – Bộ Y tế.
Thông tin cho nghiên cứu viên và cán bộ y tế
Chào mừng đến với phần THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC NGHIÊN CỨU VIÊN VÀ CÁN BỘY TẾ của cổng thông tin điện tử của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học – Bộ Y tế.
Thông tin cho bệnh viện và viện nghiên cứu
Chào mừng đến với phần THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH VIỆN VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU của cổng thông tin điện tử của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học – Bộ Y tế.
Thông tin cho nhà tài trợ
Chào mừng đến với phần THÔNG TIN DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG của cổng thông tin điện tử của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học – Bộ Y tế.