Trang chủ
Hội thảo đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Đánh giá các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Ngày 13/5/2015, Cục KHCN&ĐT phối hợp Ban ĐGĐĐ - Bộ Y tế tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho Dự thảo: “Hướng dẫn nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng trong phát triển thuốc sinh học tương tự tại Việt Nam”
Trong 02 ngày 27,28/3/2015, Cục KHCNĐT phối hợp với Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong NC YSH và công ty MSD đã tổ chức khóa tập huấn về thực hành lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cho các nghiên cứu viên đến từ các cơ sở nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội. Khóa học đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia thảo luận sôi nổi của các học ...
Thông tin cho đối tượng nghiên cứu
Chào mừng đến với phần THÔNG TIN CHO ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU của cổng thông tin điện tử của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học – Bộ Y tế.
Thông tin cho nghiên cứu viên và cán bộ y tế
Chào mừng đến với phần THÔNG TIN DÀNH CHO CÁC NGHIÊN CỨU VIÊN VÀ CÁN BỘY TẾ của cổng thông tin điện tử của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học – Bộ Y tế.
Thông tin cho bệnh viện và viện nghiên cứu
Chào mừng đến với phần THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH VIỆN VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU của cổng thông tin điện tử của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học – Bộ Y tế.
Thông tin cho nhà tài trợ
Chào mừng đến với phần THÔNG TIN DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG của cổng thông tin điện tử của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học – Bộ Y tế.