Ấn phẩm
Sách " Thử nghiệm lâm sàng vắc xin tại Việt Nam (Tải về)

 

Sách: “Thử nghiệm lâm sàng vắc xin tại Việt Nam”.

 

 

     Nghiên cứu y sinh học nói chung và các nghiên cứu thử nghiệm thuốc trên lâm sàng đang ngày càng phát triển tại Việt Nam, đòi hỏi phải có các quy định và hướng dẫn cụ thể về các khía cạnh khoa học và đạo đức.Đặc biệt, việc nghiên cứu phát triển vắc xin tại Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế cũng như sự quan tâm của toàn xã hội. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Hội đồng Đạo đức – Bộ Y tế và WHO (Tổ chức Y tế thế giới) đã hợp tác, xây dựng, biên soạn cuốn sách ” Thử nghiệm lâm sàng vắc xin tại Việt Nam”.

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Đại cương về vắc xin

Chương 2: Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng vắc xin

Chương 3: Hướng dẫn quy trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin

Chương 4: Đảm bảo chất lượng và những điểm cần lưu ý trong quá trình thử nghiệm lâm sàng

Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Chủ tịch Hội Đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học - Bộ Y tế

Chúng tôi mong muốn cuốn sách như một tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu viên, các nhà quản lý, nhà tài trợ, khi triển khai các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm lâm sàng vắc xin tại Việt Nam.

                    

                                                                                                                                                                                  Admin