Biểu mẫu
IEC.27.01 - Tóm tắt nghiên cứu kết thúc sớm (Tải về)

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KẾT THÚC SỚM

 

SỐ ĐỀ CƯƠNG: cc / cccc / cc

Số hồ sơ:

TÊN ĐỀ CƯƠNG:

NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH:

 

ĐIỆN THOẠI :

E-MAIL:

CƠ SỞ NGHIÊN CỨU:

 

NHÀ TÀI TRỢ:

 

NGÀY NGHIÊN CỨU ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

 

NGÀY BÁO CÁO CUỐI CÙNG:

 

NGÀY BẮT ĐẦU:

 

NGÀY KẾT THÚC SỚM:

 

SỐ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA SÀNG LỌC NGHIÊN CỨU:

 

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ VÀO NGHIÊN CỨU:

 

TÓM TẮT KẾT QUẢ

 

 

DỮ LIỆU TÍCH LŨY:

 

 

LÝ DO KẾT THÚC SỚM NGHÊN CỨU

 

YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG

 

CHỮ KÝ CỦA PI:

 

NGÀY: