Biểu mẫu
IEC.18.02 - Sổ theo dõi yêu cầu tài liệu (Tải về)

SỔ THEO DÕI YÊU CẦU TÀI LIỆU

STT

Tài liệu

Người yêu cầu

Ngày yêu cầu

Người trích lục

Người lưu lại tài liệu

Ngày trả tài liệu