Biểu mẫu
IEC.19.02 - Phiếu bầu đánh giá khía cạnh khoa học và đạo đức (Tải về)

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ XÉT DUYỆT MỚI

 

I. Thông tin chung

Tên đề tài: Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch trên người của vắc xin viêm não Nhật Bản bất hoạt sản xuất trên tế bào Vero (Jecevax®) tại Việt Nam

Nghiên cứu viên chính: TS. BS. Vũ Đình Thiểm

Tổ chức nhận thử: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Ngày họp: 10/02/2015

II. Kết quả đánh giá hồ sơ về khía cạnh khoa học

-       Chấp thuận, không cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Chấp thuận, cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Đề nghị sửa chữa, bổ sung để xét duyệt lại

 

-       Không chấp thuận

 

 

III. Kết quả đánh giá hồ sơ về khía cạnh đạo đức

-       Chấp thuận, không cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Chấp thuận, cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Đề nghị sửa chữa, bổ sung để xét duyệt lại

 

-       Không chấp thuận

 

 

IV. Kết quả đánh giá hồ sơ về khía cạnh khả thi

-       Chấp thuận, không cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Chấp thuận, cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Đề nghị sửa chữa, bổ sung để xét duyệt lại

 

-       Không chấp thuận

 

 

Ghi chú: Đánh dấu " X" vào ô thích hợp

Người đánh giá

Họ tên: ____________________________________ Chữ ký: ________________