Tin tức - sự kiện
Mỗi cán bộ y tế hãy luôn là những tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện về chuyên môn, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, để mỗi khi thấy bóng ...
Chi tiết
Sáng 23/1 tại Hà Nội, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế tổ chức lễ Tổng kết công tác năm 2014 của Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Chi tiết
Cục Khoa Học Công Nghệ và Đào Tạo
Chi tiết
Sáng ngày 24/11 tại Hà Nội, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”.
Chi tiết
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế
Chi tiết
Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế
Chi tiết
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Lương y như từ mẫu” để giáo dục, nhắc nhở những người làm công tác y tế và y học tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mình trong thực hành y nghiệp. Câu nói này đã trở thành phương châm và khẩu hiệu của ngành y tế. Bộ Y tế cũng đã ban hành ...
Chi tiết