Thông tin cho nhà tài trợ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định hoạt động ...
Chi tiết
Chi tiết
Ngày 19/12/2013 Công ty TNHH Quintiles đã có Báo cáo hoạt động hợp tác thử nghiệm lâm sàng năm 2013 với Cục Khoa học công nghệ và đào tạo
Chi tiết
Ngày 28-29/10/2013 Quintiles Vietnam kết hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế để tổ chức thành công hội thảo “NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ”
Chi tiết
Sau những ấn tượng tốt đẹp của chương trình số 24 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 02/11/2012, Mang âm nhạc đến bệnh viện số 25 tiếp tục sứ mệnh cao cả, mang âm nhạc của tình yêu thương, mang những tấm lòng thiện nguyện đến các bệnh nhân và
Chi tiết
Sáng 3/01/2013 tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt TW phối hợp với Tổ chức quốc tế CBM triển khai Hội thảo “Chăm sóc mắt và phục hồi chức năng cho người khiếm thị”
Chi tiết
Chi tiết