Thông tin cho đối tượng nghiên cứu
Thứ năm, 27 / 06 / 2019 , 17 : 33 GMT+7
Tôi có thể liên hệ với ai để được giải đáp thắc mắc? (10 / 08 / 2011)
  • Nếu bạn đang tham gia vào nghiên cứu do HĐĐĐ xét duyệt: Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu có những thông tin về người mà bạn có thể liên hệ.
  • Nếu bạn ở trong tình trạng khẩn cấp:  gọi số điện thoai cấp cứu.
  • Với những câu hỏi cụ thể về nghiên cứu hay để đặt hẹn:  gọi cho nhân viên nghiên cứu có tên trong bản thỏa thuận.
  • Bạn hãy gọi cho người đại diện đối tượng tham gia nghiên cứu tại các điểm nghiên cứu nếu có các thắc mắc hay than phiền mà bạn không muốn nói với cán bộ nghiên cứu. Nếu bạn có Phiếu chấp thuận, hãy giữ nó bên cạnh trong khi gọi điện thoại.
  • Bạn hãy gọi cho người đại diện đối tượng tham gia nghiên cứu tại HĐĐĐ, trong trường hợp bạn có thắc mắc hay ý kiến về việc tham gia nghiên cứu hoặc thắc mắc về quyền của những người tham gia nghiên cứu.
[ Quay lại ]