Thông tin cho nhà tài trợ
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 37 GMT+7
Những lưu ý đặc biệt với Nghiên cứu hành vi (10 / 08 / 2011)
Hội đồng có tiến hành thẩm định và xét duyệt nghiên cứu hành vi. Nghiên cứu hành vi là những nghiên cứu không liên quan đến lâm sàng, và thường là nghiên cứu định tính chứ không phải nghiên cứu định lượng.

Hồ sơ xin phê duyệt nghiên cứu hành vi cần bao gồm đề cương nghiên cứu chi tiết, biện pháp bảo vệ bảo mật thông tin, và quá trình lấy chấp thuận tham gia nghiên cứu. Nếu trong trường hợp các thông tin cá nhân được sử dụng và công bố, cần giải thích rõ và dự báo những rủi ro xảy đến với đối tượng tham gia nghiên cứu, và những liệu pháp tâm lý hoặc theo dõi sau nghiên cứu cần phải thực hiện.

[ Quay lại ]
Các tin khác