Thông tin cho nhà tài trợ
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 48 GMT+7
Những lưu ý đặc biệt với Nghiên cứu đa trung tâm (10 / 08 / 2011)

Những lưu ý đặc biệt với Nghiên cứu đa trung tâm

Đối với các nghiên cứu đa trung tâm, trong hồ sơ xin thẩm định và xét duyệt lần đầu cần có kèm theo quyết định phê duyệt của các Hội đồng đạo đức cấp cơ sở, tại các điểm nghiên cứu. Hồ sơ này phải bao gồm đầy đủ thông tin và tài liệu từ tất cả các điểm nghiên cứu như lý lịch khoa học của các nghiên cứu viên chính và cán bộ nghiên cứu, bằng cấp và chứng chỉ liên quan. Tùy theo từng loại nghiên cứu mà một số thông tin khác có thể phải cung cấp thêm.

Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu cho các nghiên cứu đa trung tâm

Khi Hội đồng xem xét và phê duyệt bản thỏa thuận tham gia nghiên cứu cho đề cương nghiên cứu đa trung tâm, nộp kèm theo thông tin của từng điểm nghiên cứu cho các bản thỏa thuận tham gia nghiên cứu.

Những thông tin cụ thể tại các điểm nghiên cứu cần cung cấp cho HĐĐĐ gồm có:

·         Số điện thoại liên lạc cung cấp trong Bản thỏa thuận tham gia nghiên cứu, gồm số điện thoại liên lạc 24 giờ cho các trường hợp khẩn cấp (với các nghiên cứu rủi ro cao hơn mức tối thiểu)

·         Chi phí trả cho đối tượng nghiên cứu: nêu rõ “không trả chi phí” hoặc giải thích kế hoạch chi trả chi phí trong Bản thỏa thuận (số lượng, thăm khám không trả phí, thời gian trả phí). Cần kiểm tra kỹ các con số và từ ngữ mô tả trước khi nộp cho HĐĐĐ vì những hiểu lầm từ việc chi trả thường là nguyên nhân chính dẫn đến các thắc mắc và phàn nàn của đối tượng nghiên cứu. Đồng thời, đảm bảo kế hoạch chi trả của bạn phù hợp với mong muốn của nhà tài trợ (nếu có).

[ Quay lại ]
Các tin khác