Thông tin cho nghiên cứu viên và cán bộ y tế
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 53 GMT+7
Các yêu cầu về khóa tập huấn bảo vệ đối tượng nghiên cứu là con người (10 / 08 / 2011)
HĐĐĐ chấp thuận tập huấn được hoàn thành dưới các hình thức khác nhau như tập huấn trực tuyến, hội thảo, khóa học tại trường đại học hoặc tự học và thi lấy chứng chỉ

HĐĐĐ yêu cầu nghiên cứu viên chính phải nêu rõ trong đơn xin phê duyệt lần đầu cũng như trong các lần phê duyệt tiếp theo việc các cán bộ tham gia nghiên cứu đã hoàn thành khóa đào tạo về bảo vệ đối tượng nghiên cứu là con người. HĐĐĐ khuyến nghị nội dung của khóa tập huấn bao gồm nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu với đối tượng là con người, quy định pháp lý về bảo vệ đối tượng nghiên cứu và Quy tắc thực hành lâm sàng chuẩn (GCP).

Nếu liệu pháp điều trị sử dụng trong nghiên cứu giống với thông thường, HĐĐĐ chỉ yêu cầu cán bộ nghiên cứu được tập huấn về quá trình lấy chấp thuận tham gia nghiên cứu, thu thập số liệu, báo cáo các biến cố bất lợi và những quy trình riêng biệt của nghiên cứu.

HĐĐĐ chấp thuận tập huấn được hoàn thành dưới các hình thức khác nhau như tập huấn trực tuyến, hội thảo, khóa học tại trường đại học hoặc tự học và thi lấy chứng chỉ; và từ nhiều nguồn cung cấp như cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu và các công ty thương mại.

[ Quay lại ]
Các tin khác