Thông tin cho nghiên cứu viên và cán bộ y tế
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 53 GMT+7
Các xung đột về lợi ích  (10 / 08 / 2011)
Thông thường, trong các nghiên cứu hợp tác với nhà tài trợ nước ngoài, phần khai thông tin về xung đột lợi ích là rất quan trọng và được thực hiện đầy đủ trước khi tiến hành nghiên cứu.

Thông thường, trong các nghiên cứu hợp tác với nhà tài trợ nước ngoài, phần khai thông tin về xung đột lợi ích là rất quan trọng và được thực hiện đầy đủ trước khi tiến hành nghiên cứu. Để quản lý xung đột lợi ích, HĐĐĐ nhấn mạnh tầm quan trọng của các bản khai thông tin thích hợp, của nghiên cứu viên với Nhà tài trợ và Hội đồng về quan hệ cá nhân, quan hệ về tài chính, và những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến vai trò của họ trong các hoạt động nghiên cứu. Nếu nhà nghiên cứu là thành viên của một viện nghiên cứu, cần làm rõ những xung đột lợi ích có thể xảy ra với viện và các phòng ban.

 

Nghiên cứu viên hoặc cán bộ nghiên cứu có thể được coi là có xung đột lợi ích tài chính nếu nghiên cứu viên, thành viên gia đình thân thuộc, cán bộ nghiên cứu hoặc thành viên gia đình của cán bộ nghiên cứu trong một số trường hợp ví dụ sau:

 1. có lợi tức trong nghiên cứu với giá trị chưa xác định (ví dụ cố phiếu chưa niêm yết)
 2. đã nhận hoặc sẽ nhận khoản bồi thường với giá trị có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả nghiên cứu
 3. có lợi ích về quyền sử dụng trong nghiên cứu, như bằng sáng chế, tên thương mại, bản quyền hoặc giấy phép
 4. là nhân viên của công ty hoặc tổ chức tài trợ cho nghiên cứu
 5. trong ban lãnh đạo của nhà tài trợ
 6. có lợi tức tài chính cần công khai với nhà tài trợ hoặc nguồn quỹ tài trợ; hoặc
 7. có các lợi tức tài chính khác mà nghiên cứu viên tin rằng có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ đối tượng nghiên cứu

Xung đột về lợi ích không phải là điều sai trái. Mục đích của việc phân tích các xung đột về tài chính nhằm xác định khi nào những lợi ích này có ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu, và phương pháp kiểm soát những xung đột lợi ích. Hội đồng sử dụng hai cấp độ để phân tích như sau:

·         Xác định liệu những xung đột lợi ích tài chính có ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu của các cá nhân không.

·         Xác định liệu những xung đột lợi ích của một cá nhân có ảnh hưởng đến hoạt động của một viện/tổ chức không

Sử dụng những biện pháp đánh giá trên, Hội đồng quan tâm đến yếu tố sau đây khi phân tích và báo cáo xung đột lợi ích:

 • Mức độ rủi ro

Mức độ rủi ro và gây khó chịu cho đối tượng nghiên cứu là rất khác nhau giữa các nghiên cứu khác nhau. Trong các nghiên cứu có mức độ rủi ro cao như sử dụng một thiết bị y tế mới trong phẫu thuật, xung đột lợi ích có thể làm tăng nặng mức độ rủi ro cho đối tượng nghiên cứu. Trong các nghiên cứu phân tích mô cơ thể thì mức độ rủi ro thấp hơn nhiều, chỉ liên quan đến bảo mật thông tin đối tượng.

 • Ảnh hưởng của xung đột lợi ích đến các quyết định mang tính chủ quan

Sự tham gia của các viện/tổ chức mà có xung đột lợi ích sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chủ quan, cả có chủ ý và không chủ ý, và do vậy sẽ ảnh hưởng đến các nhận xét và quyết định của viện/tổ chức đó. Quyết định chủ quan có thể bị ảnh hưởng bao gồm các việc như: thiết kế nghiên cứu, lựa chọn tiêu chuẩn đối tượng nghiên cứu, lựa chọn chăm sóc y tế, sử dụng các thông tin cá nhân, thu thập và phân tích số liệu, báo cáo các vấn đề không dự đoán trước và báo cáo kết quả nghiên cứu.

 • Mức độ tương tác giữa viện/tổ chức với đối tượng nghiên cứu

Những lo ngại về việc ảnh hưởng của quyết định của viện/tổ chức đối với đối tượng nghiên cứu có thể giảm đi rất nhiều nếu viện/tổ chức không có tương tác trực tiếp với đối tượng nghiên cứu. Ví dụ: trong các nghiên cứu về mô, nghiên cứu viên nhận bệnh phẩm từ các khoa phẫu thuật và không liên lạc với bệnh nhân. Trong trường hợp khác, nghiên cứu viên trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân/đối tượng nghiên cứu, lúc đó, mức độ lo ngại về ảnh hưởng của xung đột lợi ích sẽ tăng cao hơn nhiều.

 • Tập huấn về xung đột lợi ích

Nghiên cứu viên và các thành viên khác trong viện/tổ chức tham dự các khóa tập huấn về khía cạnh đạo đức nghiên cứu và xung đột lợi ích, để có hiểu biết và nhận thức đúng đắn về vấn đề này.

Hội đồng có thể có cách xử lý các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích như sau:

·         Kết quả thẩm định cho thấy xung đột lợi ích không ảnh hưởng đến an toàn của đối tượng nghiên cứu và không làm sai lệch quyết định của nghiên cứu viên và Hội đồng không cần có biện pháp can thiệp gì

·         Kết quả thẩm định cho thấy cần có bản công khai về xung đột lợi ích có liên quan đến đối tượng nghiên cứu

·         Kết quả thẩm định cho thấy cần có hoạt động kiểm soát xung đột lợi ích, ví dụ như hạn chế bớt quyền hạn của nghiên cứu viên mà có xung đột lợi ích

·         Kết quả thẩm định cho thấy xung đột lợi ích đang diễn ra ở mức độ không chấp nhận được và cần phải loại bỏ xung đột để nghiên cứu được thực hiện

[ Quay lại ]
Các tin khác