Thông tin bệnh viện và nghiên cứu
Thứ tư, 21 / 03 / 2018 , 17 : 25 GMT+7
Bài giảng của GS.TS Trương Việt Dũng - Chủ tịch Ban ĐGĐĐ trong nghiên cứu y sinh học: Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (13 / 05 / 2014)
Ban đánh giá đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế
[ Quay lại ]
Các tin khác