Chức năng,nhiệm vụ của HĐĐĐ
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 36 GMT+7
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN ĐÁNH GIÁ ĐẠO ĐỨC NHIỆM KỲ 2012 - 2017 (09 / 06 / 2014)
Kính gửi: Các thành viên Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế nhiệm kỳ 2012-2017

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc đảm bảo tính độc lập và tăng cường năng lực của Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế nhiệm kỳ 2012-2017 (Ban ĐGĐĐ), trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia trong nước và chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới,

            Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) đã trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Quyết định số 1915/QĐ-BYT ngày 02/6/2014 về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2012-2017.Cục KHCN&ĐT trân trọng gửi tới các thành viên Ban ĐGĐĐ Quyết định 1915/QĐ-BYT ngày 02/6/2014 nêu trên và Quy chế hoạt động của Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2012 – 2017 trong giai đoạn mới.
            Trong tháng 6/2014, Thường trực Ban ĐGĐĐ sẽ tổ chức hội thảo công bố Quyết định 1915/QĐ-BYT và Quy chế hoạt động của Ban.
Trân trọng cảm ơn
Xem Quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Ban Đánh Giá Đạo Đức nhiệm kỳ 2012-2017 tại đây:

 /uploads/QD thanh vien Ban.pdf

[ Quay lại ]
Các tin khác
   Xem xét định kỳ (10 / 08 / 2011)