Tin tức - sự kiện
Thứ ba, 26 / 03 / 2019 , 19 : 06 GMT+7
DỰ THẢO 7 Thông tư “Thông tư Quy định hoạt động nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng/tương đương sinh học của thuốc.” (23 / 09 / 2014)
Phòng Quản lý thử nghiệm lâm sàng và Sản phẩm

Phòng Quản lý thử nghiệm lâm sàng và Sản phẩm - Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế đã xây dựng

DỰ THẢO 7 Thông tư Thông tư Quy định hoạt động nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng/tương đương sinh học của thuốc.

Mọi ý kiến đóng góp của các lãnh đạo đơn vị, tổ chức, cá nhân xin được gửi về email: iecmoh@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn!

Xin xem files đính kèm để biết thêm nội dung chi tiết.

[ Quay lại ]
Các tin khác