Tin tức - sự kiện
Thứ ba, 26 / 03 / 2019 , 19 : 54 GMT+7
Công văn phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm "60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác" và "60 năm thành lập Cục" 1955-2015 (09 / 10 / 2014)
Thực hiện Đề án số 993/ĐA-BYT ngày 22/9/2014 của Bộ Y tế về việc Kỷ niệm "60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác" và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm "60 năm thành lập Cục"
Phát huy những thành quả đạt được của công chức, viên chức và người lao động năm 2013 - 2014. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục năm 2014-2015, hướng tới kỷ niệm "60 năm ngành Y tế lsàm theo lời Bác" (27/02/1955 - 27/02/2015) và "60 năm thành lập Cục" (21/04/1955 - 21/04/2015)
Xem file đính kèm để biết thêm nội dung chi tiết.
[ Quay lại ]
Các tin khác