Chức năng,nhiệm vụ của HĐĐĐ
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 42 GMT+7
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ HOẠT ĐỘNG (28 / 10 / 2014)
CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC THUỘC CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

STT

Tên Hội đồng

Mã số hoạt động

1.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Y Hà Nội

IRB-VN01001

2.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

IRB-VN01002

3.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Y tế Công cộng

IRB-VN01007

4.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

IRB-VN01014

5.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Học viện Quân Y

IRB-VN01015

6.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Khoa Y - Dược Đại học Hà Nội

IRB-VN01016

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC THUỘC CÁC BỆNH VIỆN

STT

Tên Hội đồng

Mã số hoạt động

1.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Bạch Mai

IRB-VN01019

2.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Chợ Rẫy

IRB-VN01020

3.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

IRB-VN01021

4.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Phụ sản Trung ương

IRB-VN01022

5.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

IRB-VN01023

6.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Bệnh phổi Trung ương

IRB-VN01024

7.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Châm cứu Trung ương

IRB-VN01026

8.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện K

IRB-VN01034

9.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Lão khoa Trung ương

IRB-VN01035

10.           

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

IRB-VN01040

11.           

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

IRB-VN01047

12.           

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

IRB-VN01048

13.           

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà

IRB-VN01052

 

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC THUỘC CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU

STT

Tên Hội đồng

Mã số hoạt động

1.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

IRB-VN01057

2.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

IRB-VN01058

3.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

IRB-VN01060

4.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

IRB-VN01061

5.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Pasteur Nha Trang

IRB-VN01062

6.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn

IRB-VN01064

7.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Y học Biển

IRB-VN01070

 

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC THUỘC CÁC SỞ Y TẾ, TỔNG CÔNG TY

STT

Tên Hội đồng

Mã số hoạt động

1.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Sở Y tế Hà Nội

IRB-VN02001

2.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Tổng công ty Dược Việt Nam

IRB-VN02008

3.               

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Thực phẩm chức năng

IRB-VN02009

[ Quay lại ]
Các tin khác