Tin tức - sự kiện
Thứ năm, 27 / 06 / 2019 , 17 : 24 GMT+7
Tổng kết công tác năm 2014 của Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế (02 / 02 / 2015)
Sáng 23/1 tại Hà Nội, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế tổ chức lễ Tổng kết công tác năm 2014 của Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Tham dự buổi lễ có: GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo các Vụ/ Cục liên quan của Bộ Y tế.

23-1-15 ảnh 44 (1).jpg
GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Đại diện lãnh đạo Ban báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Bộ Y tế và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Năm 2014, Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y học đã xây dựng ban hành 24 quy trình hoạt động của ban; tổ chức đánh giá tốt chất lượng nội bộ; củng cố hồ sơ thành viên, thư ký, nhân viên; củng cố hoạt động của Ban.

Cũng trong năm 2014, Ban cũng đã tham gia biên soạn các tài liệu như: Hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học( đã ban hành); hướng dẫn nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trên lâm sàng; hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng Biosimilar; hướng dẫn TNLS thuốc y học cổ truyền, thuốc từ dược liệu.

23-1-15 ảnh 44 (4).jpg
Đại diện lãnh đạo Ban đánh giá về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học báo cáo công tác năm 2014

Ban cũng đã phối hợp với Cục KHCN và ĐT tổ chức thành công: Hội thảo định hướng Tế bào gốc từ nghiên cứu tới ứng dụng; hội thảo Công tác quản lý nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng; hội thảo sơ kết 6 tháng hoạt động của Ban đánh giá các vấn đề về đạo đức và góp ý hướng dẫn thử nghiệm lâm sàng Biosimilar. Cùng các hoạt động thường quy của Ban như: thẩm định, kiểm tra nghiên cứu, giám sát nghiên cứu, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cơ sở, cho các nghiên cứu viên tại các bệnh viện.

 Kế hoạch hoạt động năm 2015, Ban sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: vận hành và củng cố hoạt động của Ban tuân theo hệ thống quản ly chất lượng để cùng với Cục KHCN và ĐT đạt yêu cầu của WHO trong đợt đánh giá chính thức NRA đối với chức năng quản lý TNLS vào tháng 4/2015; đào tạo nâng cao năng lực cho thành viên và thư ký Ban với các giảng viên là chuyên gia WHO; hướng dẫn hoạt động biên soạn thêm các tài liệu thử nghiệm phương pháp mới, kỹ thuật mới trên lâm sàng; duy trì các hoạt động thường quy, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đặc biệt là các giám sát viên IRB...


GS.TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa GS.TS. Trương Việt Dũng chủ tịch
Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

23-1-15 ảnh 44 (2).jpg
GS.TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa GS.TS.Đỗ Đức Vân Phó chủ tịch
Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ GS.TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế Cường đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban trong năm 2014 và hy vọng trong thời gian tới Ban đánh giá về vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y học nên quan tâm đến các hội đồng cơ sở; tư vấn chuyên môn giám sát định kỳ để hoạt động cơ sở hoạt động đúng với chức năng nhiệm vụ. Bộ Y tế cũng sẽ có cơ chế để tạo điều kiện cho Ban có những giải pháp đồng bộ và chất lượng thẩm định xét chuẩn về đạo đức tốt hơn./.

Nguồn: Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử Bộ Y tế[ Quay lại ]
Các tin khác