Văn bản - Hướng dẫn
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 56 GMT+7
Thông tư (30 / 03 / 2015)
Thông tư 03 02-02-2012 Hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng Tải về
 
Phụ lục thông tư 03 02-02-2012 Hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng Tải về
 
Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sản phẩm y tế, ... và  trang thiết bị y tế Tải về 
 
Phụ lục thông tư 03b TT 08_2006_TT-BYT 13-06-2006 hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sản phẩm y tế, ... và  trang thiết bị y tế Tải về 
 
Thông tư TT 08-2014-TT-BYT26-04-2014 Quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam Tải về
 
Thông tư TT 47_2010_TT-BYT Tải về
 
Thông tư 03 TT 22_24-11-2009 Quy định việc đăng ký thuốc Tải về
 
Tiêu chuẩn CTC Tải về
 
Thông tư TT 04.2010.TT-TTCP - Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Tải về
 
Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủngTải về 
 
Quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm Tải về 
 
Thông tư TT09.2011.TT-BNV - Thời hạn bảo quản hồ sơ Tải về
 
[ Quay lại ]
Các tin khác
   Nghị định (30 / 03 / 2015)
   Luật (30 / 03 / 2015)
   Hiến pháp (30 / 03 / 2015)