Văn bản - Hướng dẫn
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 56 GMT+7
Quyết định (30 / 03 / 2015)
QĐ 01 QD - BDGDD 02.06.2014 Tải về
 
QĐ 01 QD-K2DT 14.12.2012 - CNNV Đơn vị thuộc Cục Tải về 
 
QĐ 80 QD-K2DT 14.06.2014 - CNNV Phòng TNLS.doc Tải về 
 
QĐ 102 - Phân định chức năng, nhiệm vụ K2DT- IEC.pdf Tải về 
 
QĐ 111_QD-BYT_11.01.2013 - Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở Tải về 
 
QĐ 458 16-02-2012 - Thành lập Ban đánh giá đạo đức nghiên cứu Tải về 
 
QĐ 460 16-02-2012 - Quy chế hoạt động Ban đánh giá đạo đức nghiên cứu Tải về 
 
QĐ 799 07-3-2008 - Hướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng Tải về 
 
QĐ 1292 QD-BYT 18.04.2013 - Thành lập Hội đồng thẩm định IRB Tải về 
 
QĐ 1915 QD-BYT 02.06.2014 - Thay đổi bổ sung thành viên BĐGĐĐ nhiệm kỳ 2012-2017 Tải về 
 
QĐ 1915 QD-BYT 02.06.2014Tải về
 
QĐ 3942 QD-BYT 03.10.2013 - Giao nhiệm vụ cấp mã số cho Cục KHCN-ĐTTải về 
 
QĐ 4059_QD-BYT 22-10-2012 Tải về 
 
QĐ 5129.2002.QD-BYT 19.12.2002 Tải về 
 
QĐ 01 11-01-2007 - Quy định về thử thuốc trên lâm sàng hết hiệu lực Tải về 
 
QĐ 23 07-07-2008 - Sử dụng vắc xin, SPYT trong dự phòng và điều trị hết hiệu lực 1 phần Tải về 
 
QĐ 36 14-11-2006 - Quy định TNLS trang thiết bị y tế Tải về 
 
QĐ 1744 QD-BYT 20.05.2014 - Hội đồng thẩm định nghiên cứu TBG Tải về
 
QĐ 2626 QD-BYT 22.07.2008 - Quy chế hoạt động HĐĐĐ BYT Tải về 
 
QĐ Công bố thủ tục hành chính TNLS TT 03Tải về 
[ Quay lại ]
Các tin khác
   Thông tư (30 / 03 / 2015)
   Nghị định (30 / 03 / 2015)
   Luật (30 / 03 / 2015)
   Hiến pháp (30 / 03 / 2015)