Các nguy cơ và lợi ích của nghiên cứuBạn nên hiểu rõ những nguy cơ đã được dự đoán trong nghiên cứu mà bạn đang cân nhắc tham gia và nhớ rằng luôn có những nguy cơ không lường trước được cho các đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu có nguy cơ không?

Tham gia vào nghiên cứu là sẽ thường liên quan đến các nguy cơ. Những nguy cơ này khác nhau trong từng nghiên cứu. Bạn nên hiểu rõ những nguy cơ đã được dự đoán trong nghiên cứu mà bạn đang cân nhắc tham gia và nhớ rằng luôn có những nguy cơ không lường trước được cho các đối tượng nghiên cứu. Những nguy cơ này được giải thích rõ trong Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu.

Tôi có hưởng lợi ích gì từ nghiên cứu này không?

Đôi khi, người (đối tượng) tham gia vào nghiên cứu sẽ hưởng lợi trực tiếp, và bệnh hay tình trạng sức khỏe của họ sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, khả năng nhận được lợi ích cũng khác nhau trong từng nghiên cứu, giống như nguy cơ. Quan trọng là bạn phải nhớ rằng mục đích chính của nghiên cứu là thu thập các thông tin có thể giúp cho bệnh nhân trong tương lai, chứ không phải cho đối tượng tham gia vào nghiên cứu. Bạn nên đặt nhiều câu hỏi cho đến khi hiểu rõ nghiên cứu này khác với cách điều trị mà bạn có thể nhận được ngoài nghiên cứu như thế nào.

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng