Hội thảo Khoa học và Công nghệ ngành y tế năm 2014Chủ trì hội thảo: GS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng sự tham gia của gần 300 đại biểu là các nhà khoa học đã, đang chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ về lĩnh vực y tế; Các viện nghiên cứu, cơ sở đào đại học y- dược, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh sản phẩm y tế trên toàn quốc, các cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở y tế và các đơn vị y tế trực thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và các doanh nghiệp tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2010-2014, chỉ ra những tồn tại và hạn chế và cùng đóng góp xây dựng định hướng đến năm 2020 của ngành y tế.

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 2010-2014 đạt được thể hiện qua 144 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, 149 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, 12 nhiệm vụ cấp quốc gia, các kết quả đạt được trên một số lĩnh vực như: nghiên cứu khoa học và nền tảng quan trọng góp phẩn đáp ứng được 10/11 loại vắc xin được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia, làm chủ nhiều kỹ thuật sinh học phân tử trong xác định tác nhân gây bệnh dịch, đưa một số công nghệ lĩnh vực y học dự phòng, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; Công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực y học lâm sàng có bước tiến nhảy vọt về ghép tạng, can thiệp ít xâm lấn, can thiệp tim mạch,.. góp phần làm giảm tỷ lệ chảy máu ngoại tệ hàng tỷ đô la mỹ mỗi năm do không phải đi nước ngoài điều trị, nhiều kỹ thuật tiên tiến trở thành quy trình, kỹ thuật thường quy được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị từ trung ương đến tuyến tỉnh như hỗ trợ sinh sản, nhãn khoa, huyết học, chỉnh hình,…

Các nghiên cứu cơ bản- cơ sở đã tập trung vào các lĩnh vực công nghệ nền như nghiên cứu về gen, kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán bệnh, tật và bước đầu nghiên cứu về tế bào gốc; các dự án khoa học và công nghệ về bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc, dược liệu đã bảo tồn được hàng nghìn cây thuốc bản địa, hiệu quả kinh tế đạt hàng nghìn tỷ đồng từ dược liệu và thuốc từ dược liệu. Một số công nghệ tổng hợp, bán tổng hợp đã được triển khai tiếp cận trình độ các nước tiên tiến, tạo ra các sản phẩm có giá thành thấp, cạnh tranh được với sản phẩm nhập ngoại.

Các nghiên cứu là các giải pháp về chính sách y tế, các giải pháp về nâng cao hiệu quả hệ thống y tế, các giải pháp về nhân lực y tế, dân số đã cung cấp khoa học bằng chứng làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung, xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật,.. về các lĩnh vực y tế. Nghiên cứu về trang thiết bị y tế giai đoạn 2010-2014 tập trung chủ yếu làm chủ công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị trang thiết bị thiết yếu, thiết bị vật liệu thay thế phù hợp với trình độ công nghệ hiện tại.

Tại hội thảo, các nhà khoa học và đại biểu đã khẳng định vai trò của Bộ Y tế trong việc chỉ đạo và lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hội thảo cũng một lần nữa khẳng định vai trò của khoa học thực sự là động lực phát triển ngành, thực sự đã có những đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế và nâng tầm ngành y học Việt Nam trên trường quốc tế. Hội thảo cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị với định hướng ưu tiên nghiên cứu đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong đầu tư trong lĩnh vực y học, dược học Việt nam.

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng