Lễ Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh họcNgày 9 tháng 8 năm 2014 tại Tản Đà Resort Thường trực Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế đã tổ chức lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Ban

Lễ sơ kết có sự tham dự và chỉ đạo của GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Nguyễn Công Khẩn – Cục trưởng Cục KHCN&ĐT Bộ Y tế; TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó cục trưởng Cục KHNC&ĐT Bộ Y tế; GS.TS Trương Việt Dũng – Chủ tịch Ban ĐGĐĐ cùng toàn thể các thành viên trong Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế nhiệm kỳ 2012-2017

Phát biểu chỉ đạo GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học trong việc nâng cao y đức của cán bộ và nghiên cứu viên trong ngành y học Việt Nam, qua đó Thứ trưởng chỉ đạo Lãnh đạo Ban tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những yếu kém còn tồn tại theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới WHO để Ban ngày càng phát triển, hội nhập và bền vững.

Tại lễ sơ kết GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế đã công bố quyết định 1915/QĐ – BYT ngày 02/06/2014 về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2014, Thứ trưỡng đã trao Quyết định khen thưởng cho các thành viên Ban đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ban nói riêng và của ngành y tế nói chung.

Qua buổi Lễ sơ kết, các đại biểu đã được nghe những báo cáo của Văn phòng Ban về tình hình hoạt động của Ban trong 6 tháng đầu năm và phương hướng phát triển 6 tháng cuối năm, các đại biểu cũng đã được giới thiệu về Hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cùng với dự thảo về Hướng dẫn nghiên cứu tiền lâm sàng trong phát triển thuốc tương đương sinh học…

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng