Tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục y khoa”Trong 2 ngày 19-20/3/2014, Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” vay vốn ADB đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục y khoa”

Học viên của lớp tập huấn là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục của các trường đại học khối ngành khoa học sức khỏe. Giảng viên là hai chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Đài Loan:

– TS. Ducksun Ahn (MD, FRCSC, Trường Y, Đại học Hàn Quốc, Chủ tịch AMEWPR,
– TS Chi-Wan Lai, Chủ tịch Hội các trường Y, Đài Loan

 

Nội dung của khóa tập huấn bao gồm:
– Giới thiệu khái quát hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục y khoa trên thế giới và khu vực. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong ở các trường Đại học Y.
– Kinh nghiệm triển khai kiểm định chất lượng trường đại học y của một số nước trong khu vực và trên thế giới.
– Cách triển khai tự đánh giá, các tiêu chuẩn tiêu chí, chỉ báo giúp đạt hiệu quả cao. Đánh giá ngoài, biện pháp duy trì và các cải tiến chất lượng sau kiểm định.
– Phát triển các công cụ giám sát, đánh giá chất lượng thường xuyên. Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu để đảm bảo chất lượng

Chưa có bình luận nào

Tin khác đã đăng